Здравеопазване

Вярваме, че здравословният начин на живот, навременната превенция и използването на нови технологии в медицината са в основата на дългия и пълноценен живот. 

Нашата цел е да стимулираме използването на модерни практики и технологии в медицината, спомагайки за повишаване на качеството на живот и поставяйки България на здравната карта на света като център на медицински иновации.

 

Нашите приоритети в здравеопазване

Фондация “За пример” работи по проекти в сферата на биотехнологиите и медицинските услуги, които имат за цел да повишат качеството на здравеопазването и нивото на превенция както в България, така и глобално. 

Здравословен начин на живот

Да насърчаваме активния и здравословен начин на живот, който да помогне на хиляди българи да подобрят  качеството си на живот.

Проучвания

Да подпомагаме медицински проучвания, които да намират иновативни методи на лечение, да създават начини за ранна превенция и да доведат до удължаване на човешкия живот.

Технологии

Да стимулираме внедряването на високотехнологични методи на диагностика, профилактика и лечение.

Проекти в сферата на здравеопазването

Биокампус

Подпомагаме сдружение Биокампус, което работи по проекти с идеална цел в сферата на медицината и високите технологии в здравеопазването. Поставили сме си за цел изграждането на сграда и съоръжения, които да станат дом на високотехнологични медицински проекти.

Превенция за пример

Разработваме проект за повишаване на информираността сред подрастващите относно необходимостта от водене на здравословен начин на живот. Това включва комбинация от правилно хранене, повишена спортна активност, изграждане на здравословни навици.

Не пропускайте нищо от нас!

Последвайте нашите канали в социалните медии и научавайте първи за инициативите ни.