Често задавани въпроси

Отговори на най-често задаваните въпроси.

Всичко, което ви е нужно да знаете за  фондация “За пример”.

Какви проекти подкрепя фондация “За пример”?

 – Насърчаваме представяне на идеи и проекти в трите основни приоритетни направления на фондацията: Образование, Спорт, Здравеопазване.
– Иновативност, креативност и лидерство за пример са сред основните качества на проектите, които искаме да подкрепим.

Какво трябва да съдържа едно добро предложение?

– С какво Вашата идея / проект ще подобри средата, в която живеем, и сферата, която сте избрали?
– Детайлно описание на Вашата идея / проект.
– Прогнозен бюджет, включващ описание на разходите.
– Времева рамка за осъщестяване на идеята / проекта.
– Вашите критерии за оценка на положителния ефект при завършване на проекта.

Как можете да представите свой проект?

– Ще се разглеждат идеи / проекти единствено в електронен формат.
– Няма да се разглежда първоначално представяне на идеи / проекти през социалните мрежи или по
телефон.

Кога ще получите обратна връзка?

Всеки един представен проект ще бъде разгледан и оценен внимателно от екипа на фондацията. Само проектите, които отговарят на приоритетите на фондацията, ще получат отговор.

Ако не получите отговор, това не означава, че Вашето предложение не е оценено!
Липсата на отговор означава единствено, че на този етап Вашето предложение не може да бъде обект на сътрудничество с фондацията. Ние ще запазим правото да се свържем с Вас при промяна на обстоятелствата.

Какви проекти не могат да се финансират през фондация “За пример”?

– Политически обвързани кампании.

– Кампании за набиране на средства.

– Изцяло религиозни проекти.

– Проекти, противоречащи на добрите практики и в противоречие с принципите на фондацията.

– Проекти, чиито разходи за управление надхвърлят 20% от общата стойност.

– Финансиране на бизнес проекти.

 

Какви са нашите принципи?

– Откритост и прозрачност в комуникацията.

– Взаимно доверие в процеса на работа.