Образование, здравеопазване и спорт за пример

Нашата мисия е да създадем успешни модели за пример в сферата на образованието, здравеопазването и спорта, които да въздействат върху средата и качеството на живот.

Нашите приоритети

Работим по проекти в три основни направления, за които вярваме, че имат потенциал фундаментално да променят обществото и средата ни на живот.

Образование

Подкрепяме повишаването на качеството в образователния процес чрез въвеждане на модерни научни системи, насърчаване на иновативни техники на преподаване и подкрепа на талантливи преподаватели и ученици за пример.

Спорт

Искаме да утвърждаваме активна спортна култура сред всички възрастови групи чрез модернизация на спортната база, възпитаване на спортен дух и подкрепа на спортни постижения за пример.

Здравеопазване

Подкрепяме иновативни и високотехнологични проекти, които могат да направят човешкия живот по-продължителен и с по-добро качество. Развитието на активна превенция е сред основните ни задачи.

За фондацията

Целим да подпомага проекти, които да направят човешкия живот по-продължителен и с по-добро качество. Ще разчитаме на иновации и технологични решения, които да ни позволят да реализираме амбициозните си планове в областта на медицината, образованието и спорта. 

 

Стремим се тези инвестиции да повлияят на живота в България, но не само – много от идеите ни имат потенциал и за глобален отзвук и принос.

 

Иво Ценов & Тенков Николов, основатели на фондация “За Пример”

Нашите цели

1

Да подобрим качеството на живот в България

Всеки проект, по който работим, е инвестиция в полза на обществото и цели да окаже благоприятно въздействие на средата и да подобри качеството ни на живот.

2

Да повлияем на най- важните обществени сфери

Работим в сферите на образование, здравеопазване и спорт, защото те предопределят начина и качеството на живот в съвременното общество.

3

Да дадем пример и да стимулираме и други да помагат

Казват, че една птичка пролет не прави, но успешният личен пример може да увлече и много други. Ние целим да дадем пример и да насърчим и други да ни последват.

4

Да наложим високи критерии за качество

Работата ни цели да повиши качеството на образованието, здравеопазването и спорта в България, което да се отрази благоприятно на обществото ни.

Не пропускайте нищо от нас!

Последвайте нашите канали в социалните медии и научавайте първи за инициативите ни.

Медиите за нас