Фондация “За пример” и Българска федерация бадминтон (БФБ) обединяват сили с цел популяризиране на бадминтон като спорт сред подрастващите. 

Чрез програмата Shuttle time на Европейската бадминтон федерация, БФБ обучава и развива уменията за играта в учители по Физическо възпитание и спорт от цялата страна. Целта е все повече деца да се запознаят с този красив олимпийски спорт и да започнат да тренират активно.

В подкрепа на материалното осигуряване на училищата фондация “За пример”, заедно с БФБ, предостави на 75 училища от 23 града в България комплекти за оборудване на спортните салони в училищата. Благодарение на това дарение над 1200 деца в цялата страна ще имат възможност да тренират редовно бадминон.

Подкрепата за спорта и активния начин на живот сред подрастващите е основен приоритет на фондация “За пример”.